НАГОРЕ

Радиоприемник  ХОРНИ РЕКС W544 AUHorni_Reks.jpeg
Радиоприемник  ХОРНИ РЕКС W544 AUDSC07334.JPG
Радиоприемник  ХОРНИ РЕКС W544 AUDSC07333.JPG
Кутия за радиоприемник ДРУЖБА.DSC00126.JPG
Част от постоянната изложба.DSC00125.JPG
Апарати в различен етап на реставрация.DSC00115.JPG
Радиоприемник ФИЛИПС, модел - 753А, страна - Швейц., година - 1938-39, лампи - EF8, EK3, EF9, EAB1, EM1, EF6, EL3, AZ1, обхвати - DW, SW, KW, особености - моторна настройка, 8 програмируеми бутони за избор на станции плюс два за избор на посока, тегло - 20, 5кг, цена през 1-ва год. на прод-би-550 ШФ, състояние при придобиване - задоволително, започната реставрация на ел. част. DSC00113.JPG
Радиоприемник RFT SUPER 5E63UKW, страна - ГДР, година - 1951, лампи - ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11, обхвати - 5-ДВ, СВ, КВ-1,2, УКВ, цена през първата година на продажба - 480ДМ.DSC00112.JPG
Радиоприемник Олимпия 573 W/P - Страна-произв. - ГДР, година на произв. 197?, обхвати - ДВ, СВ, КВ, УКВ-моно, особенности - 1 брой високоговорител, грамофон. Това е последният модел от серията Олимпия - не най-добрият - този екземпляр. Имам и другата Олимпия в по-старомодната кутия, но с три високоговорителя и перфектен монозвук на УКВ. И двата варианта са с лампи Е-81 серия.DSC00109.JPG
Радиоприемник ФИЛИПС, модел 974А, година на произв. - 1942, страна-произв. - Швейцария, лампи - EF22, ECH21x2, EBL21, EM4, 506, високоговорител-пост. магнит, диам. 26см, размери на кутията - 615-390-290, състояние - работещ перфектно на всички обхвати, кутия - нереставрирана.DSC00108.JPG
Радиоприемник ФИЛИПС, модел 974А, година на произв. - 1942, страна-произв. - Швейцария, лампи - EF22, ECH21x2, EBL21, EM4, 506, високоговорител-пост. магнит, диам. 26см, размери на кутията - 615-390-290, състояние - работещ перфектно на всички обхвати, кутия - нереставрирана.DSC00107.JPG
САТЕЛИТ2000 - един от родоначалниците на династия царувала в Европа до края на 80-те, а днес предизвикваща много ожесточени схватки по световните аукциони.DSC00122.JPG
МАТАДОР - почти безупречен, реставрацията му не е била "сериозно предизвикателство".DSC00121.JPG
БРАУН с добра визия и любезно предоставящ поглед към вътрешностите си.DSC00139.JPG
Бойци на Червената армия и вермахта - 72 години мирно съвместно съществуванеDSC00026.JPG