КАПАЦИ

Притежавам над 250 броя различни капаци за радиоприемници. От тях може да се получи информация за ламповия състав и разположението на основните елементи върху шасито.

ЗВЕЗДОПАД

Доста време мина от откриването на първата Звезда54. Тя все още не е завършена, защото трябваше да ѝ се намерят комплект пластмасови детайли-копчета лого, скала…

Техника и природа

Изключително тежко приемам, пътувайки през планината, гледки на размазани по асфалта животни – птици, лисици, таралежи. Виждал съм и мисля, че за тези неприятни гледки…