ESK и МКС

ESK е творение на Сименс и се води най-бързодействащо електромагнитно реле. Използвано е за изграждане на учрежденски централи с малък и средно голям капацитет. Производството им е било внедрено в ЗТТ-София.
ESK – Edelmetal ShnellKontact – Бързодействащо реле с контакти от благороден метал.
Бързодействието му – около 10 милисекунди – се постига със специални близкоразположени контакти и директно въздействие, без котва. Отделните релета са групирани в петици, а групите в касета със съединители за удобно и лесно включване и изваждане за ремонт.

МКС – Многократен Координатен Съединител е съветски комутационен възел наподобяващ – донякъде – ESK, използван за изграждане на телефонни централи със среден капацитет – до 10000 поста. В ЗСР-Баня – най-големия завод за слаботокови релета в Европа, унищожен ТОТАЛНО – в момента от него не е останала една тухла – се произвеждаха такива комутатори. Те се ползваха за изграждане на железничарски АТЦ изнасяни в масови количества в СССР от ЗТА-Банско.

Характерно за МКС е че координатната мрежа се състои от неподвижни контакти-струни от чисто сребро и подвижни релеен тип контакти пак от сребро. Имат доста добри времена за превключване, но поради наличие на два електромагнита с котви – удържащ и избиращ – и твърде сложно управление не са получили по-широко приложение.