ТЕХНИКА И ПРИРОДА

Изключително тежко приемам, пътувайки през планината, гледки на размазани по асфалта животни – птици, лисици, таралежи. Виждал съм и мисля, че за тези неприятни гледки са виновни членове на обществото, родени след 1990г., които за да се покажат пред спътниците (спътничките) си са готови да премажат и мен. Впрочем, един подобен – го направи преди 20-тина години и до ден днешен все още се чудя как съм се отървал. Аз харесвам и даже обичам всякакъв вид добре проектирана и направена техника. Но обичам и всичко живо и зелено в моята градина и около мен – гората, планината, равнината.