ЕЛЕКТРИТ АЛЕГРО

Това е единственото радио полско производство, което притежавам. То е с лампи Е-серия и е произведенено през 1937 г. във Вилнюс. Много добре направено, с европейски елементи и по външен вид прилича на апаратите на австрийската Минерва. Кутията му беше силно повредена от влага и се наложи смяна на една от страните и прелакиране.