ГОЛЯМОФОРМАТЕН ЦИФРОВ ИНДИКАТОР BS-AD14RD ОТ BRIGHT LED CORP

Това е седемсегментен цифров индикатор с височина на цифрата 56.9 мм и ширина 31.9 мм. Всеки от сегментите включва 4 последователно свързани червени светодиода с общ анод. Десетичната точка съдържа два светодиода. Консумираният ток е около 30 милиампера на сегмент. Интензитетът на светене за всеки сегмент е около 12 mcd при ток 10 милиампера.

Притежавам полски цифров волтмер модел V540, чийто лампи продадох преди време на много добра цена и смятам да ги заменя с въпросните седемсегментни индикатори.