СПИСАНИЯ И КНИГИ

Ще покажа част от радиолюбителските и общотехническите списания, които имам: