СЪВЕТСКИ ЕЛЕКТРОНЕН ОСЦИЛОСКОП С112А

Може да се използва от радиолюбители – конструктори за ремонт и настройки на различни електронни уреди. Честотната му лента не е по-широка от 10МХЦ, но той притежава допълнителни възможности, които го правят универсален уред, а именно вградени цифров волт- и оммер. Изписването на измерените стойности е върху екрана на тръбата. Доста стабилен при работа с достатъчна за любителската дейност точност.