УЧРЕЖДЕНСКА АТЦ 2/10/2

Релейна учрежденска централа, произвеждана в ЗТА Банско, за осъществяване на телефонни връзки в малки предприятия и учреждения у нас и в бившия СССР. Изнасяна е и в други страни от СИВ. Възможностите ѝ не са големи – поддържа 10 вътрешни поста, което означава – пет двустранни разговора. Вътрешните постове могат да имат достъп до две линии на външна АТЦ директно или чрез главен апарат. Централата използва релета РПН и РКДМ, има вградени източници на повиквателни сигнали и се захранва от външен токоизправител. Монтирана е в метален шкаф, който се закрепва на стена. По-късно е заменена от електронна централа Д8 с микропроцесорно управление и контактно поле на база МОС транзистори.