UHER ROYAL DE LUXE C

Доста сериозна машина, притежаваща високи параметри, получени без разход на много средства, както е примерно при апаратите REVOX. Използван е един променливотоков електродвигател, който чрез ремъци и фрикционни предавки осъществява движението на лентата във всички режими. Модел С е дек, т.е. не притежава изходни стъпала. Схемата му е изградена с използване на 40 транзистора и 8 диода. Има четири скорости на движение на лентата: 2.4, 4.75, 9.5 и 19 см/сек. При скорост 19см/сек честотната лента е от 30Хц до 20Кхц. Тежи 17 кг и е струвал около 1000ДМ при пускане в продажба през 1969 г. В следващите години са направени различни модификации, в момента у нас може да се купи за около 200 лева. За да го пусна в движение, трябваше да го почистя добре от разкапалите се ремъци и фрикции, и да ги подменя с нови. За отбелязване е, че главите BOGEN са монтирани на специална траверса, която лесно се сваля. За късмет настройката им не беше пипана.