КОМПЛЕКТ ЛАМПИ К-серия

Комплектът се състои от следните лампи: KF3, KCH1, KF4, KBC1 и KDD1. Могат да се ползват за подмяна на изтощени или за изработване на цял приемник.