СХЕМИ НА СЪВЕТСКИ РАДИОАПАРАТИ

Ще стане въпрос, ако не за най-пълния, то за най-полезния справочник със схеми на съветски радиоапаратури. Не е най-пълен, защото е излязъл през 1969 година и аз го ползвам почти от тогава до днес. Малко съм се интересувал за по-нови техни апарати, пък имам и доста други книги и списания. Днес има и МРЕЖА, но това е друг въпрос.