DUAL CS 528

Последната ми коледна придобивка с някои от по-важните ѝ параметри:

Ремъчно задвижване от 16 полюсен синхронен мотор;

Контрол и регулиране на скоростта-_+6% при двете скорости – 33 и 45 об/мин., стробоскоп;

Диск с диаметър 304 мм и тегло 0.9 кг.;

ULM рамо лагерувано в 4 точки с минимални триене от порядък 0,07 мN, ефективна дължина 221 мм и тегло 5.6 г.;

Ъгъл на завъртане на рамото – 24″30*

Препоръчителна доза – ORTOFON TKS55E – не е проверена за модел;

Ефективна маса на иглата – 0.4 г.;

Честотна лента – 10хц – 28000 хц.;

Време за достигане на номинални обороти – 2.5 сек.

ULM рамото позволява да се работи с до два пъти по-малко налягане върху плочата.