Радиоприемник PHILIPS 845A

Това е един доста популярен модел на фирмата произвеждан през 1941/43 година. Има две характерни особености – стъклена скала в горната страна на кутията и модулен монтаж върху две бакелитови шасита. Първият блок съдържа ВЧ част използваща ECH21 като осцилатор и смесител, вторият още една ECH21 като МЧУ и предусилвател. EBL21 работи като детектор и усилвател на мощност. Като токоизправител се ползва AZ1, EM4 – индикатор за настройка. Приемникът има обхвати ДВ, СВ, КВ. Двата блока електрически са свързани чрез седем проводника, които могат да се разпояват лесно и да се работи по ремонта на всеки поотделно. Скалният механизъм е доста сложен поради горното разположение на скалата, въпреки металните корди често основния проблем е именно тук. И при мен този проблем е наличен. Както и в много други случаи, наложително е основно почистване, подмяна на кондензатори и изолация на проводници, всичко това се вижда на следващите снимки:

« на 2 »