Кьортинг върху дъбова маса

Целта в случая да се покаже етап от изработката на холска дъбова маса ,красотата на масивното дърво и вниманието при изработване на сглобките. Всъщност тяхното качество показва категорията на дърводелеца. Особено когато машините и инструментите му са произведени в България. Радиото не е върховно постижение на фирмата, но е по-добро от описаното по-рано NOVUM . По-подробно ще бъде показано когато му дойде ред.