DUAL 491

Това е един от двата ми грамофони с директно задвижване и автоматично управление. Няма собствено захранване, използва доза Аудиотехника. Ето някои от по-важните му параметри:

  1. Директно задвижване с използване на мотор EDS500.
  2. EDS500-мотор с електронно управление.
  3. Скорости-33.33 и 45 об/мин.
  4. Диск-диаметър 270мм, тегло 1кг.
  5. Регулиране на скоростта +- 10%.
  6. Колебания на скоростта +- 0.08%.
  7. Тегло-3.4кг.