ЛАМПОМЕР ИЛ 51

Лампомерът е предназначен за проверка и измерване параметрите на усилвателни, детекторни и токоизправителни и смесителни лампи. Притежава вградени следните видове цокли: дълбок (Аладинов), серия11, серия21,…