ЛАМПОМЕР ИЛ 51

Лампомерът е предназначен за проверка и измерване параметрите на усилвателни, детекторни и токоизправителни и смесителни лампи. Притежава вградени следните видове цокли: дълбок (Аладинов), серия11, серия21, октален, новал (9краков) и декал-с 10 крачета. Може да прави проверки за късо между електродите, вакуум и цялост на отоплителната жица. Състои се от мрежово захранване, стабилизирани токоизправители, комутационно поле, генератор на 1Кхц и измерителни уреди.