50 години – ПГЕЕ Банско

Годишнината беше отбелязана в края на месец октомври 2017 г. Част от богатата програма включваше и скромна ретроспекция от радиоприемна техника, изучавана през първите години на училището. Може би ще бъде интересна и за някои колеги, занимаващи се с подобна техника.