ЗВЕЗДОПАД

Доста време мина от откриването на първата Звезда54. Тя все още не е завършена, защото трябваше да ѝ се намерят комплект пластмасови детайли-копчета лого, скала…

Regency TR-1

Източник: Wikipedia Превел: Иван Пиришанчин Regency TR-1 е първият транзисторен радиоприемник произвеждан с търговска цел. Излязъл на пазара през 1954 г., той впечатлявал с преносимост…

Влияние на субективния фактор при изпълнение на еднотипни операции в обемен монтаж на радиоприемници

Мисълта за подобно сравнение възникна у мен след като сложих един до друг два еднотипни апарата, за да открия евентуални допълнителни намеси довели до неработоспособност…