ТРЕТАТА ЗВЕЗДА

Отличава се от останалите две по сравнително запазения си вид, в това число – с почти прилична скала. Липсват ѝ едно-две копчета, но това не…

WEGA 759W

Произвеждан е през 1939/40 година от едноименната фирма, позиционирана в Щутгарт. Има и вариант GW, с лампи серия – U и абсолютно същия корпус. Използвани…

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ЦИНТИ

ЦИНТИ – е абревиатура на „Централен институт за научно техническа информация“. Навремето имаше и такъв. Там правеха извадки от водещи западни издания, обобщаваха и пращаха…